Skúsenosť, ktorej môžete dôverovať

Informácie pre klientov

26. 09. 2018
Informácie podľa GDPR v zmysle čl. 13 a 14 Nariadenia
Zobraziť viac
15. 05. 2018
NEWSLETTER k zákonu č. 63/2018 Z.z., ktorým sa s účinnosťou k 01.05.2018 novelizuje Zákonník práce
Zobraziť viac
15. 05. 2018
Ochrana osobných údajov podľa Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018
Ochrana osobných údajov podľa Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zobraziť viac
13. 09. 2017
Poučenie klienta advokátom
Poučenie klienta advokátom podľa § 1c zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácií a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní...
Zobraziť viac
21. 06. 2017
Novelizácia Zákonníka práce
Právny report ohľadom novelizácie zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov zákonom&n...
Zobraziť viac
10. 05. 2017
Register partnerov verejného sektora
Právny report ohľadom zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnen&iacu...
Zobraziť viac
© 2016 LawService, s. r. o., všetky práva vyhradené